Insektsföretagen välkomnar Livsmedelsverkets beslut att tillåta försäljning av matinsekter

Stockholm 27 oktober 2020
Det är med stor glädje Insektsföretagen tar emot beskedet att Livsmedelsverket till följd av beslut i EU-domstolen har tillåtit försäljning av insektsarter som under ett par års tid sålts lagligt i andra EU-länder.

EU-domstolens domslut C-526/19 den 1 oktober tydliggör att den tidigare förordningen om nya livsmedel (258/97) inte inbegriper hela insekter, och att det fram tills förordningen gällde (sista december 2017) inte behövdes en särskild prövning av insekter som livsmedel. Den nya förordningen (2015/2283) som började gälla 1 januari 2018 kräver uttryckligen särskilda godkännanden av enskilda insektsarter, men fastslår också att de länder som inte tolkat att insekter ingick i den tidigare förordningen får särskilda övergångsregler där de tillåts sälja insekter som redan finns på marknaden. Nu efter Livsmedelsverkets tillkännagivande är detta övergångsregler som även Sverige får ta del av, på samma villkor på en gemensam EU-marknad.
Det här är glädjande nyheter för Insektsföretagens medlemmar, Nils Österström, ordförande för Insektsföretagen kommenterar:

– Vi välkomnar Livsmedelsverkets besked och ser fram emot att utveckla branschen i nära samarbete med berörda myndigheter och organisationer. Insektsmat är ett fullgott och nyttigt livsmedel som kan producerats i stora volymer med minimal miljöpåverkan och har därmed en viktig roll i framtidens cirkulära livsmedelssystem.

Under åren 2015-2020 då alla ätbara insekter varit olagliga att servera och sälja som livsmedel i Sverige har det av naturliga skäl varit motigt för branschen och organisationen har förlorat ett par medlemmar. Vi hoppas nu komma ikapp våra grannländer och ser fram emot en mer livaktig bransch med många nya initiativ och möjligheter.

Livsmedelsverkets pressmeddelande
Livsmedelsföretagens kommentar

———————————-

Medlemmar i Insektsföretagen 2020

Cricket Express i Östergötland AB
eat:em AB
Global Bugs Holding AB
Tebrito AB

Kontakt:
Nils Österström, ordförande
0706180860
info@insektsforetagen.se
www.insektsforetagen.se

Pressmeddelande: Insektsföretagen – ny livsmedelsorganisation för ätbara insekter

Stockholm 1 december 2017, 10:00
För att underlätta arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk kring ätbara insekter och garantera att det är ett säkert livsmedel har idag nio svenska insektsmatsföretag påbörjat processen att bilda en branschorganisation. Organisationen får namnet ”Insektsföretagen”.

Den nya organisationen ska jobba för att lägga grunden för en ny hållbar och klimatsmart livsmedelsindustri med det nya livsmedlet ätbara insekter.

– En viktig del av arbetet den första tiden blir att sätta upp riktlinjer för vilka krav som ställs på olika insekter som råvara vid import och produktion samt hur vi på ett säkert sätt saluför nya livsmedelsprodukter. Precis som det har tagits fram riktlinjer för branschen i vårt EU-grannland Finland, vill vi tillsammans med Livsmedelsverket jobba fram bra och tydliga riktlinjer här, säger Ellen Gellerbrant, tillförordnad talesperson för den nya branschorganisationen.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen välkomnar initiativet:

– Insekter är en spännande proteinkälla med stor framtidspotential. Det finns många duktiga och seriösa svenska insektsmatentreprenörer och Livsmedelsföretagen välkomnar bildandet av branschföreningen Insektsföretagen. Vi hoppas att insekter så snart som möjligt kan klassas som livsmedel så att dessa företag också kan rymmas inom vår organisation och bli en del av Sveriges fjärde största industri, säger Rasmus Bäckström.

Den 16 november meddelade Livsmedelsverket i samband med en hearing dit Insektsföretagen var inbjudna, att Livsmedelsverkets generaldirektör i början av december kommer att ge ett klart besked om Sverige, liksom grannländerna Danmark och Finland, kommer att tolka gällande EU-lagstiftning så att hela insekter godkänns som livsmedel. Insektsföretagen ser givetvis fram emot ett positiv besked, och hoppas att bildandet av en branschorganisation kommer att underlätta processen, och ge oss samma möjligheter som företag i Finland och Danmark.

———————————-

Medlemmar i Insektsföretagen 2017:

Abit Circular
eat:em AB
Entofoder
Global Bugs Holding AB
Kafka of Sweden foods ek
Nutrient Sustainable Development Sweden AB
Qvicket AB
Tebrito AB