Om Insektsföretagen

Insektsföretagen är en branschorganisation som jobbar för att lägga grunden för en ny hållbar och klimatsmart livsmedelsindustri med det nya livsmedlet ätbara insekter.

Medlemmar i Insektsföretagen 2020

Cricket Express i Östergötland AB
eat:em AB
Global Bugs Holding AB
Tebrito AB

Kontakt:
Nils Österström, ordförande
0706180860
info@insektsforetagen.se
www.insektsforetagen.se