Insektsföretagen välkomnar Livsmedelsverkets beslut att tillåta försäljning av matinsekter

Stockholm 27 oktober 2020
Det är med stor glädje Insektsföretagen tar emot beskedet att Livsmedelsverket till följd av beslut i EU-domstolen har tillåtit försäljning av insektsarter som under ett par års tid sålts lagligt i andra EU-länder.

EU-domstolens domslut C-526/19 den 1 oktober tydliggör att den tidigare förordningen om nya livsmedel (258/97) inte inbegriper hela insekter, och att det fram tills förordningen gällde (sista december 2017) inte behövdes en särskild prövning av insekter som livsmedel. Den nya förordningen (2015/2283) som började gälla 1 januari 2018 kräver uttryckligen särskilda godkännanden av enskilda insektsarter, men fastslår också att de länder som inte tolkat att insekter ingick i den tidigare förordningen får särskilda övergångsregler där de tillåts sälja insekter som redan finns på marknaden. Nu efter Livsmedelsverkets tillkännagivande är detta övergångsregler som även Sverige får ta del av, på samma villkor på en gemensam EU-marknad.
Det här är glädjande nyheter för Insektsföretagens medlemmar, Nils Österström, ordförande för Insektsföretagen kommenterar:

– Vi välkomnar Livsmedelsverkets besked och ser fram emot att utveckla branschen i nära samarbete med berörda myndigheter och organisationer. Insektsmat är ett fullgott och nyttigt livsmedel som kan producerats i stora volymer med minimal miljöpåverkan och har därmed en viktig roll i framtidens cirkulära livsmedelssystem.

Under åren 2015-2020 då alla ätbara insekter varit olagliga att servera och sälja som livsmedel i Sverige har det av naturliga skäl varit motigt för branschen och organisationen har förlorat ett par medlemmar. Vi hoppas nu komma ikapp våra grannländer och ser fram emot en mer livaktig bransch med många nya initiativ och möjligheter.

Livsmedelsverkets pressmeddelande
Livsmedelsföretagens kommentar

———————————-

Medlemmar i Insektsföretagen 2020

Cricket Express i Östergötland AB
eat:em AB
Global Bugs Holding AB
Tebrito AB

Kontakt:
Nils Österström, ordförande
0706180860
info@insektsforetagen.se
www.insektsforetagen.se